Västra Hamnen i Malmö

 

Nyheter

Karta

Diskutera

Promenader

Bostad

Länkar

Bilder


 

Nyheter i oktober 2005

Nyhetsarkivet

Fåglar i Västra Hamnen

Din guide till horisonten

Dags att köpa en espressomaskin?

Är choklad din passion?

 

Bomässan Bo01:

 

Nya bostadsområdet:

 75 hyreslägenheter med inflyttning mars 2007: Akelius

 

Vad kan förbättras i Västra Hamnen?

 • Det vore fantastiskt om det inte rullade bilar på gågatan Sundspromenaden
  • Sundspromenaden upplevdes av en del som landets farligaste gågata innan genomfartstrafiken stoppades med ett fysiskt hinder.
  • Sundspromenaden, Scaniaplatsen och Scaniaparken borde fysiskt spärras av för bilar vid alla möjliga infarter.
   • Ambulanstransporter kan öppna bommar med nyckel.
   • Boende med behov av transport till dörren får ta bakvägarna, via Salongsgatan eller det underjordiska garaget.
  • Sundspromenaden, Salongsgatan och Rodergatan måste vara permanent avstängda för genomfartstrafik med bil, men avstängningarna får inte innebära en fyra kilometer lång omväg för boende med bil.
 • Det vore fantastiskt om det fanns tillräckligt med parkeringsplatser för boende och besökare
  • Det finns för få parkeringsplatser: När bomässehusen byggdes var normen 0,8 parkeringsplatser per lägenhet. Normen har sedan höjts till 1,1 parkeringsplatser per lägenhet – fast det hjälper inte i området runt redan byggda hus.
  • Besökare hittar inte parkeringsplatserna
   • Ta bort skylten ”Endast för Kockum Fritids besökare”. Det borde åtminstone vara officiellt tillåtet för Bo01-besökare att använda denna parkering på helger och under sommaren.
   • Märk ut de tillgängliga parkeringsplatserna på en karta.
  • Få parkeringsplatser resulterar i bilar parkerade på gågator, gårdsgator och obebyggda tomter.
   • Parkeringsvakterna borde vara här oftare.
   • Opinionen bland boende och besökare måste vändas: Det borde inte vara allmänt acceptabelt att parkera på gågator, gårdsgator och obebyggda tomter. Kommunen borde göra det omöjligt att parkera på obebyggda tomter.
  • Att tänka på inför planering av kommande bostadsområden:
   • Tillåt inte garage som tvingar boendebilar att köra på gågator inne i området.
   • Alla boendegarage borde ha infart från utsidan av området.
 • Det vore fantastiskt om moderna pålningsmaskiner alltid användes, så att vi slapp de traditionella pålningsmaskinernas monotona dunkande inpå husknuten.
  • Kommunen borde minimera besvären för boende i närheten av nybyggena genom att inte tillåta ljudterror från dunk-dunk-maskinerna, utan bara tillåta de mindre irriterande maskinerna som vibrerar ner pålarna i marken i stället.
  • Det är inte kul när saker trillar ner från hyllorna på grund av att hela den egna bostaden vibrerar.
 • Det vore fantastiskt om folk valde andra ställen att bada på än småbåtshamnen vid Bo01:
  • Jag gillar inte när folk tänjer på gränserna för vad som är tillåtet genom att bada i hamnen och hoppa från broräcken och husbåtstak.
  • Kommunen borde förändra den inre småbåtshamnen så att den inte uppmuntrar till bad.
  • Kommunen borde bygga hopptorn vid nya badplatsen som är minst lika spännande som hoppmöjligheterna i hamnen.
  • På grund av badandet i hamnen så är det under högsäsong svårt att passera bron med cykel.
  • Det ska bli spännande att se om problemen minskar under nästa säsong, nu när det finns tre husbåtar i hamnen, varav en är bebodd.
 • Det vore fantastiskt om Turning Torsos säkerhetstänkande hade gått ett steg längre:
  • Turning Torso har endast en utrymningsväg (ett trapphus). Skyskrapor i USA, England och Hong Kong måste ha minst två separata utrymningsvägar. Kommunen borde kräva två utrymningsvägar nästa gång det ska byggas en skyskrapa i Malmö.
  • Turning Torso må vara rätt placerad ur ett arkitektoniskt stadsplaneperspektiv, men kommunen borde inte tillåta en skyskrapa precis bredvid en vägkorsning:
   • Risken för fallande föremål innebär att det borde finnas en rejäl skyddszon runt Turning Torso. Greg Dingizian från HSB Malmö uttryckte det så här: ”Om man släpper ett gem från hög höjd kan det vara farligt.”
   • Trafikfaran Turning Torso: Många gående och bilister i vägkorsningen bredvid Turning Torso beter sig inte som vanliga trafikanter. De har ögonen på Turning Torso i stället för på trafiken.
 • Det vore fantastiskt om vi slapp överfulla papperskorgar vid slutet av dagen.
  • Espresso House: ”Badgästerna som kommer hit lever ut precis som de gör när de åker på semester och hela Sundspromenaden ser ut som en soptipp en söndagskväll.  Vi får mycket kritik eftersom mycket av skräpet kommer från gäster som handlat hos oss.”
   • Espresso House borde ta större ansvar för skräpet deras kunder slänger i området.
  • Det är synd att sista intrycket som besökarna tar med sig hem från Sundspromenaden inte är den fina solnedgången utan de överfulla papperskorgarna. Låt Espresso House bekosta en andra daglig tömning av papperskorgarna närmast Espresso House, vid fint väder.
 • Det vore fantastiskt om det södra Bo01-området såg ut som ett bostadsområde och inte som en byggplats. Området upplevs idag inte som färdigt, med obebyggda tomter mitt inne bland bebyggelsen. De obebyggda tomterna ger ett negativt intryck, eftersom:
  • Den allmänna belysningen är för dålig runt de obebyggda tomterna.
  • Boende använder de obebyggda tomterna som parkeringsplats.
  • De obebyggda tomterna består av smutsig grus och lera, som dras upp på vägarna av de parkerade bilarna.

Förbättringsförslag:

  • Använd samma metod som på Dockans västra sida:
   • Så gräs på obebyggda tomter
   • Förbjud parkering på obebyggda tomter
   • Sätt ett lågt trästaket runt obebyggda tomter.
 • Det vore fantastiskt om det var lätt att hitta i och runt Bo01-området:
  • Det finns för många Varvsgator. Döp om varvsgatorna så att de blir lättare att hålla isär:
   • Stora Varvsgatan
   • Lilla Varvsgatan
   • Östra Varvsgatan
   • Västra Varvsgatan
  • Underlätta för den stora mängden besökare att hitta rätt genom att göra kartor över området mer lättillgängliga.
   • Var parkerar man i Västra Hamnen? (Denna fråga fick till och med en notis i tidningen Vårt Malmö.)
   • Hur tar man sig till en viss adress? (Taxi hittar inte.)
   • Sätt upp översiktskartor vid infarterna. Översiktskartor fungerar inte bara i ytterområden utan även i områden med många turister.
   • Gör gärna som i Lund: Låt besökaren trycka på en knapp och få en reklamfinansierad karta i handen.
  • Salongsgatan är inte en gata utan många gator. Byråkratiska hinder är till för att övervinnas, ge varje gata ett namn, så som det var tänkt från början.
 • Det vore fantastiskt om det nya bostadsområdet hade haft små och vindlande Bo01-gränder: Varför övergav man den spännande och omtyckta stadsplanen med sneda vinklar och smala gränder för en mer traditionell och tråkig stadsplan med räta vinklar? Fram för mer småstadskaraktär och bort med raka streck på kartan!
 • Det vore fantastiskt om den inre hamnbassängen med Lilla Kockumskanalens stora vattenfall var en trevlig miljö att vistas i.
  • Vattenfallet väsnas för mycket och bör göras om. Omvandla den monotona ljudföroreningen till ett stilla porlande.
  • Massor av skräp och växtblad samlas i bassängen. Förändra den inre bassängen så att ”skräpet åker ut med strömmen”.
  • Konstverket med de rinnande kranarna blir varken bättre eller sämre av att det rinner vatten ur kranarna. Spar pengar genom att låta kranarna vara stängda.
 • Det vore fantastiskt om det fanns lämpliga grillplatser i Västra Hamnen, så att grillning på olämpliga ställen kunde undvikas:
  • Grillning vid trädäcket längs Sundspromenaden är en brandfara.
  • Grillning vid vindskydden i trä i Daniaparken är en brandfara. (Ett vindskydd brann upp.)
 • Det vore fantastiskt om det fanns bänkar i området, på de ställen som är som gjorda för bänkar:
  • Vid aquapunkterna inne i området.
  • Under stenmuren på piren ut till fyren i småbåtshamnen – en vindskyddad och varm plats under kalla förmiddagar, som idag är ogästvänlig och mest används som cykelparkering.
 • Det vore fantastiskt om det fanns cykelparkeringsplatser där folk vill parkera sina cyklar:
  • Längs Sundspromenaden
  • Inne i Bo01-området
 • Det vore fantastiskt om högljudda nattbadare höll sig till badplatser där det inte fanns bostäder med folk som vill sova i närheten.
  • Gör som (jag tror det var) i Helsingborg: Förbjud nattligt bad nära bostäder.
 • Det vore fantastiskt om det fanns fler butiker och restauranger för vanligt folk i Västra Hamnen. Utbudet av butiker och restauranger runt Bo01 är alltför inriktat på penningstarka individer. Fram för lite mer mångfald och variation!
 • Det vore fantastiskt om brädåkarna höll sig till ställen avsedda för brädåkare. Oväntad Bo01-effekt: Att området skulle dra till sig brädåkare.
  • Brädåkarna: ”Underlaget är perfekt.”
  • Brädåkare sliter ner bänkar och räcken i förtid.
  • Jag hoppas att brädåkarna längs Sundspromenaden och nya badplatsen kommer att lämna dessa områden för att åka i Stapelbäddsparken i stället.
  • Jag fruktar att det bli fler brädåkare längs Sundspromenaden på grund av Stapelbäddsparken.
 • Det vore fantastiskt om kommunen tog i med hårdhandskarna mot byggare som inte sköter sig. Öresundsbostäders bygge av Brf Boken:
  • I framtiden: Tillåt inte byggen av underjordiska garage mitt inne i redan bebyggda områden.
  • I framtiden måste kommunen se till att agera snabbare när ett bygge håller på att gå snett.
   • Se till att det är säkert att vistas i närheten av bygget. Vid Brf Boken har det förekommit fallolyckor med benbrott som följd, både bland byggnadsarbetare och bland flanörer. Dessa signaler om att säkerheten är för dålig borde kommunen ha agerat på direkt.
   • Se till att få stopp på byggare som inte sköter sig så fort som möjligt.
 • Det vore fantastiskt om ansvarsfördelningen mellan kommunen och samfälligheten Riberstad fungerade bra i praktiken. (Samfälligheten sköter planteringar, fontäner, belysning och smågator i det inre av det södra Bo01-området.)
  • Gränsdragningen mellan kommunen och samfälligheten är onaturlig och svåra att förstå, både på kartan och när det gäller vem som sköter vad.
   • Antingen borde samfälligheten eller kommunen ta hand om hela den inre delen av det södra Bo01-området.
   • Kostnaden för skötsel av fontäner och annan utsmyckning i den inre delen av det södra Bo01-området borde ligga på kommunen, eftersom det är så många besökare i Bo01-området, och inte bara boende som vistas där.
  • Anläggningar som samfälligheten är satt att sköta fungerade inte som tänkt vid överlämnandet.
   • Kommunen bör inte lämna över driftansvaret för en anläggning förrän anläggningen fungerar som tänkt.
 • Det vore fantastiskt om källsorteringen och sopsugen fungerade som tänkt. Idag är källsorteringen och sopsugen en källa till onödig irritation:
  • Det är alltid någon som ställer skräp utanför källsorteringskärlen och tror att någon annan ska ta hand om det.
  • Folk fortsätter att fylla på med skräp trots att kärlen är fulla.
  • Det är alltid någon som orsakar stopp i sopsugen, genom att proppa ner paraplyer, sängkläder eller trädgårdsavfall. Räkningen för sopsugsstoppet får alla sopsugsanvändare vara med och betala.
   • Att betala för dessa onödiga och icke självförvållade stopp är frustrerande.
   • Förslag: Sätt lås på sopsugsnedkasten och låt bara folk med sopsugskörkort använda dem. (Avgiften till samfälligheten samt extraräkningarna för sopsugen upplevs av mig som en extra skatt, som jag måste betala bara för att jag har valt att bo i södra Bo01-området.)
 • Det vore fantastiskt om Bo01 planerats som en badplats från början. Varför byggde man ingen badplats vid Bo01 från början?
  • Enligt Statens forskningsråd är detta… ”En av de största gåtorna i svensk stadsbyggnadshistoria”.
  • Kommunens svar: ”Eftersom Ribban finns tänkte vi aldrig på ett behov av bad.”
  • Intressant att följa hur kommunen har förhållit och förhåller sig till att Bo01 används som en badplats.
   • Det dröjde länge innan kommunen gjorde Bo01 till en säker badplats. Det krävdes ett par ambulansutryckningar innan kommunen reagerade.
   • Kommunen borde ha insett säkerhetsrisken och vidtagit preventiva åtgärder i ett tidigare skede.
  • Badstegarna i Daniaparken gör parken förvillande lik en badplats, men badstegarna finns inte där för att underlätta bad. Badstegarna kom på plats eftersom miljödomstolen krävde det. Om någon trillar i ska det vara enkelt att ta sig upp.
  • Apropå säkerhetsstegar för ofrivilliga bad:
   • Kommunen borde sätta upp säkerhetsstegar var 50:e meter även längs kajen öster om Dockan. Idag är denna kaj en stor säkerhetsrisk: Det finns inget enkelt sätt att komma upp ur vattnet om man skulle trilla i.

Andra saker som skulle kunna bli bra

 • När det gäller kopplingen till stadens centrum, så är det en tundravandring till Bo01 över Västra Hamnen.
 • Trängseln längs Sundspromenaden fina sommardagar. (Kommunen byggde den nya badplatsen i Västra Hamnen för att lätta på trycket längs Sundspromenaden och sprida ut de badande.)
 • MKBs tvekan inför att bygga bostäder i Västra Hamnen:
  • Nils Yngvesson: ”Potatisåkern och Bo01 är inte MKBs profil. MKB blev ålagda av ägarna att bygga på mässområdet.”

Feedback? Vad tycker du kan förbättras i Västra Hamnen? Skicka ett mejl till lars@bizzbook.com !

Kolla också in:

 

Uppdaterad
2005-11-08

 

Boktips:

Havsbad

Bo01-staden

BoLust

Bo01 - hållbar framtidsstad

Västra Hamnen 2005 (stor pdf-fil)

Fler boktips

För dig som bor i södra Bo01-området:
Samfälligheten Riberstad

Kalender:

9 november 17:30:
Hur står sig Bo01:s miljösatsningar internationellt? Stadsbyggnadsforum

9 november 18:15:
Arvet från Bo01: Vilka spår leder in i framtiden? Stadsbyggnadsforum.

13 november:
Valputställning

16 november:
ICA Maxi öppnar i Malmömässans lokaler

19 november: Skånes Dansteater har premiär på "Spirit" i Båghallarna

23 november 16:30:
Aktuella projekt i Västra Hamnen. Stadsbyggnadsforum.

23-24 november:
Nordic Game Potential

30 november:
SACOs studentmässa

1 december:
Premiär för förskolan Ankaret

10 december:
OnStage

December:
Wikeborg&Sanders tre radhus vid M3 ska stå färdiga.

Årsskiftet 2005-2006:
Inflyttning i Kajmästaren.

13-15 januari:
Apassionata - Världens största hästshow (Malmömässan)

1 februari 2006:
Konferensanläggningen Torso meeting högst upp i Turning Torso blir klar.

Februari 2006:
Packwerks byggkran för Norra Kanalhuset monteras ner.

Mars 2006:
Turning Torso Meetings startar sin konferensverksamhet.

Våren 2006:
Inflyttning i Hytten 4

Sommaren 2006:
Inflyttning i Brf Falco

Slutet av sommaren 2006:
Hela Stapelbäddsparken ska vara klar

Oktober 2006:
Packwerks Norra Kanalhuset ska vara färdigbyggt.

 

Har du en nyhet eller annan information som borde finnas här? Kontakta lars@bizzbook.com!