Västra Hamnen i Malmö

 

Nyheter

Karta

Diskutera

Promenader

Bostad

Länkar

Bilder


 

 

 

Samfällighetsföreningen Riberstad

riberstad@bizzbook.com

Riberstad är en samfällighet som ansvarar för underhållet av smågator, belysning, planteringar, fontäner och dagvattenrännor i den inre delen av det södra Bo01-området. Samfällighetens ansvarsområde är inringat med ett tjockt blått streck i kartan nedan:

 • Alla markägare i området är med i samfälligheten.
 • Bor du i en bostadsrätt så är det din bostadsrättsförening som är med i samfälligheten.
 • Samfälligheten ansvarar inte för underhållet av Sundspromenaden, Rodergatan och Salongsgatans huvudstråk. Det är kommunen som har hand om dessa gator.

Detaljerad beskrivning:

Byte av ekonomisk förvaltare

Riberstads Samfällighetsförening 2008-06-17

Samfälligheten har bytt ekonomisk förvaltare. Numera är det HSB Malmö som skickar ut avier. Övergången var inte helt smärtfri. Därför finns det en extra post på fakturan för kvartal 3 2008 som HSB Malmö har valt att kalla "hyrestillägg".

 • Detta hyrestillägg är ett engångsbelopp för släpande sopsugsavgifter och ej inarbetad debiteringsordning som gäller retroaktivt för perioden 200711 - 200803.
 • Har du frågor om storleken på detta hyrestillägg så vänd dig till Dorothea Lai på HSB Malmö. Hon nås på telefon 040 357880.

Peab spärrar vägen

Från Peab via Riberstads Samfällighetsförening 2006-06-21

Peab sätter nu i dagarna på allvar igång med att bebygga Salongen 20 vid Lilla Varvsgatan, i gropen öster om Skanskas bygge ovanpå nerfarten till det stora garaget under Sundspromenaden.

Promenadstråket mellan Peabs tomt och gropen kommer att spärras av.

Även Lilla Varvsgatan precis norr om Peabs tomt kommer att spärras av, för att kunna användas som etableringsplats. Detta innebär att de bilar som ska till det stora garaget under Sundspromenaden måste köra runt om Södertorpsgården, antingen precis invid Södertorpsgården, eller i den lite vidare svängen via Barometergatan och Daniaparken.

Salongsgatans avspärrning flyttas

Från kommunen via Riberstads Samfällighetsförening 2006-06-21

Avspärrningen av Salongsgatan finns idag i Salongsgatans norra ände eftersom det pågår byggnation på båda sidor om vägen där. När denna byggnation så småningom är klar, så har kommunen bestämt att Salongsgatans avspärrning ska flyttas till att vara precis norr om Salongsgatan 46D.

Sprid kunskapen om Riberstad

 1. Berätta för alla som bor i ditt kvarter eller ditt hus om samfällighetens existens!
 2. Speciellt viktigt: Berätta för alla nyinflyttade om samfällighetens existens!

Hänvisa dem till denna sida, så att vi som bor här tillsammans kan göra det bästa möjliga av området.

Till exempel så är det viktigt att alla boende, nya som gamla, vet hur man slänger sina sopor, så att vi kan undvika saker som:

 • Onödiga och kostsamma stopp i sopsugen.
 • Avfall i källsorteringsanläggningarna som inte hör hemma där.
 • Avfall utanför sopsugen.
 • Avfall utanför källsorteringsanläggningarna.

Snöskottning

Behöver du skotta snö?

Stadga om renhållning av gångbana i Malmö kommun

Sopsugen

Så undviker du stopp i sopsugen

Parkering i området

2005-10-21

Vi har alla valt att bo i ett område som är tänkt att vara bilfritt. Du kan hjälpa till och höja trivseln i området genom att inte parkera din eller dina gästers bilar på gatorna inne i området. Använd i stället de parkeringsplatser som finns i garage samt de parkeringsplatser som finns i utkanterna av området.

Mer belysning i Bo01-området

2005-10-21

Kommunen kommer att sätta upp belysning runt bygget av Brf Boken. Dessutom kommer kommunen att provisoriskt jämna ut marken runt bygget, för att undvika olyckor. En mer permanent återställning av marken runt bygget får vänta tills bygget är klart.

Kommunen kommer även att se till att det blir bättre belysning på hamnplanen och vid södra bron över Lilla Kockumskanalen (vid Intentia-huset). Här kommer nya armaturer att vara uppsatta inom en månad.

Trafik - och parkeringssituationen

2005-06-02

De flesta av oss har valt att bo i Västra Hamnen för att vi prioriterar den yttre och inre miljön. En del i denna upplevelse är att på ett lugnt sätt kunna flanera på våra gator och gränder. Ser vi folklivet en solig dag förstår vi att denna glädje delas av många Malmöbor och hitresta turister. Nackdelarna med folklivet är biltrafiken. Under sommartid väljer många att köra in i området och parkera bilen även där det råder förbud. Situationen har gradvis förbättrats men det kan vara värt att påminna om följande:

 • Alla boende bör föregå med gott exempel d.v.s. respektera trafik- och parkerinsreglerna och informera besökare om var man för köra och var man får parkera.
 • Gästparkering kommer att öppnas vid den nya badplatsen. Det blir 125 nya parkeringsplatser med en avgift på 8 kr/timme. Dessutom finns gästparkering vid Kockums Fritid.
 • I garaget omedelbart norr om Turning Torso kommer HSB Malmö att via Parkering Malmö hyra ut de platser som inte tas i anspråk av de boende i Turning Torso.

För närvarande  gäller en tillfällig trafikreglering på bland annat Sundspromenaden, Salongsgatan och Rodergatan, som innebär att samtliga tre gator är fysiskt avstängda mot  Lilla Varvsgatan. När Lilla Varvsgatan öppnas, antagligen i slutet av året, kommer enligt kommunen de fysiska avspärrningarna att tas bort och enbart "Gågata" respektive "Gårdsgata" kommer att gälla. Ribersstads Samfällighetsförening för en dialog med kommunen i syfte att permanenta den nuvarande tillfälliga regleringen.

Så här slänger du dina sopor

2005-03-31

 • I sopsugen slänger du matavfallet i ett rör och hushållssoporna i ett annat.
 • Lägg matavfallet i speciella papperspåsar. Hushållssoporna får läggas i vanliga plastpåsar.
 • Lägg inte för mycket skräp i varje påse. Påsarna måste enkelt kunna glida ner i sopnedkastet.
 • Det blir lätt stopp i sopsugen om man slänger fel saker där (sängkläder, julgranar, paraplyer etc.) De olämpliga föremålen fastnar i krökar i sopsugens rör. För att få loss dessa måste en spolbil tillkallas, vilket kostar mycket pengar.
 • Ta reda på var källsorteringen finns och vad som får slängas i respektive kärl.
 • Ställ inte ditt sorterade skräp bredvid eller ovanpå ett källsorteringskärl om det är fullt. Ta istället ditt sorterade skräp till en större källsorteringsanläggning. En sådan finns till exempel på parkeringsplatsen vid T-bryggan på Ribersborg.
 • Har du riktigt mycket skräp att slänga, eller saker som inte kan eller får slängas varken i sopsugen eller källsorteringen (trädgårdsavfall, elektronikskrot, miljöfarligt avfall etc.), så ta skräpet i bilen och åk till någon av Sysavs avfallsanläggningar, där du kan lämna det gratis. I Malmö finns det en avfallsanläggning i Bunkeflo (Gottorpsvägen 52) och en i Sjölunda (Borrgatan). Läs mer på: www.sysav.se .

Sopsug och källsortering

2005-03-31

Vissa av samfällighetens medlemmar har drabbats av höga kostnader på grund av stopp i sopsugen. Chaufförerna som tömmer sopsugens tankar kan se om en viss tank inte fungerar. Lagningen av tanken debiteras användarna av just den tanken. Om felet ligger efter tanken, i de gemensamma delarna, så tar samfälligheten kostnaden för lagningen.

De medlemmar som har problem med höga kostnader för sopsugen kan diskutera detta med VA-verket, chaufförerna som tömmer tankarna samt Claes Mårtensson på Cymko.

 

 

Uppdaterad
2006-06-21

 

Vill du komma i kontakt med samfällighetens styrelse?

Har du förslag på hur denna sida kan förbättras?

Skriv till riberstad@bizzbook.com!