Västra Hamnen i Malmö

 

Nyheter

Karta

Diskutera

Promenader

Bostad

Länkar

Bästa bilderna

Googles kartor över Västra Hamnen

Översiktskarta Västra Hamnen

Karta över norra och södra Bo01-området

Gatukarta Bo01-området

Översiktskarta Västra Hamnen

Klicka i kartan för mer information.

 

Karta över Flagghusen

Flagghusen

För muspekaren över kartan nedan för mer information om tomterna!

 

 

 

 

 

Besök även:
BizzBook
eBöcker om eBusiness

 

 

Har du en nyhet eller annan information som borde finnas här? Kontakta lars@bizzbook.com!

 

Hur många bilar får det plats på en gågata? Kolla här!

Dags att köpa en espressomaskin?

Är choklad din passion?

Nyfiken på dating på nätet?

Nya området - 449 planerade hyresrätter (73%)

Dessa företag har tilldelats tomter med tomträtt, för byggnation av hyreshus:

Nya området - 170 planerade bostadsrätter (27%)

Dessa företag har tilldelats tomter i form av friköpt mark, för byggnation av bostadsrätter:

Totalt finns det för närvarande planer för 619 lägenheter i området.

Det finns en obebyggd tomt kvar att dela ut. Den byggare som presenterar de bästa planerna för byggnation i området kommer att få bebygga denna tomt också.

Karta över norra och södra Bo01-området

Klicka i kartan för att få mer information om husen i Bo01-området!

Tomt reserverad för Jakri, företaget som har byggt Jakriborg, det hansainspirerade kvarteret med hyreshus i Hjärup.

Två tomter reserverade för MKB (hyresrätter).

Två tomter reserverade för Peab (Norra tomten = Fören 5. Södra tomten = Fören 4.)

Precis söder om Bo01-området ligger Kockums Fritid.

En karta med gatunamn i Bo01-området återfinns längre ner på denna sida.

Gatukarta Bo01-området

Ankargatan är en liten gatstump väster om Turning Torso.

Barometergatan går runt om det nya bostadsområdet norr om Bo01, och förbinder Scaniaplatsen med Västra Varvsgatan.

Kompassgatan går väster om European Village och ner till Studeum.

Lilla Varvsgatan förbinder Västra Varvsgatan med Scaniaplatsen vid Turning Torso.

 • Lilla Varvsgatan 4, 6, 8, 10 = Studentboendet Studeum

Propellergatan är gatstumpen som börjar vid Västra Varvsgatan och leder in i Bo01-området nere vid hamnen.

Rodergatan börjar vid Propellergatan och går längs med kanalen upp till Turning Torso.

Salongsgatan går parallellt med Rodergatan, lite närmare havet, mitt i Bo01-området.

Scaniaplatsen är den öppna platsen väster om Turning Torso. Stadsdelens paradplats vid havet. Här hittar vi den svävande vattenbassängen med stenklot som går att rulla.

Sundspromenaden går längs havet, från Propellergatan upp till Scaniaplatsen. Sundspromenaden och hamnplanen har skapats av Jeppe Aagard Andersen Landskapsarkitekt (Helsingör, Danmark), med helhet och enkelhet som ledord. Trädäcket och trätrappans variationsrika utformning motverkar risken för monotoni, utan att ta bort platsens storslagenhet.

Västra Varvsgatan går förbi Kockums Fritid, passerar entrén till Bo01-området och Turning Torso, för att (än så länge) sluta i ingemansland.

Postnummer

Turning Torso får enligt MalmöMagasinet 2004-04-29 en egen postadress:

Turning Torso, 211 15 Malmö.

Enligt postens postnummersök så har följande gator postnumret SE-211 16:

 • Propellergatan 7-13
 • Propellergatan 8-12
 • Rodergatan 2 - 36
 • Salongsgatan
 • Sundspromenaden

Följande gator har postnumret SE-211 17:

 • Ankargatan
 • Barometergatan
 • Kompassgatan
 • Lilla Varvsgatan 2-10
 • Lilla Varvsgatan 11-11
 • Scaniaplatsen

Fontänerna

De fyra fontänerna i Bo01-området.

Kanalerna

Lilla Kockumskanalen heter den nybyggda kanalen som rinner både norrut och söderut. Vatten pumpas upp från havet och släpps ut vid Turning Torso. Vattnet som rinner norrut rinner ut i havet. Vattnet som rinner söderut hamnar i den inre hamnbassängen.

Kanalen kallas den kanal som rinner runt Malmös innerstad och som rinner ut i havet via Bo01's hamn.

Konsten

Det är Malmö stad, byggherrarna i Västra Hamnen, Statens Konstråd och Malmö Förskönings och planteringsförening som står för konsten i Västra Hamnen

Diamonds are everywhere av Sigurdur Gudmundsson (Island). De stora blanka stenarna närmast havet längs Sundspromenaden. Stenarna låg där (fast inte polerade) innan området kom till. Vissa stenar valdes ut, skickades till Kina för handpolering, fraktades hem med båt och lades åter på plats.

The new city markers av Allan McCollum (USA). Varenda hus i området har ett litet tecken på fasaden. Varje tecken är unikt, men alla liknar varandra.

Topo av Annika Svenbros (konstnär) och Håkan Lundberg (landskapsarkitekt). "Landskapet" mellan Turning Torso och kanalen: Murar, lekplats, liten cirkelrund scen med mera.

Vattenfall av Kari Cavén (Finland). Ett hundratal mässingskranar från Spanien på en kakelklädd vägg nära vattenfallet från kanalen i den innersta delen av hamnen.

Vy av Matts Leiderstam. Två utsiktskikare försedda med färgfilter vid Scaniaplatsen, där den ena kikaren kikar på den andra.

Parkerna

Ankarparken är en hydroglyf park som ligger öster om Bo01-området, på andra sidan kanalen. I parken finns olika biotoper, bl a ett alkärr, en ekdunge och en bokdunge. Arkitekter: Stig L Andersson och Hans Kragh, båda från Köpenhamn.

Daniaparken ligger vid havet norr om Bo01-området och väster om European Village. I Daniaparken finns vidden, horisonten, ljuset och den nedåtgående solen. Daniaparken öppnar Malmö mot havet och världen. Tre spejare leder ner till vattnet. I grässlänten finns det balkonger och trappor. Den stora rampen leder upp till stenbordet, fem meter över vattenytan. Här kan man uppleva havets styrka till fullo blåsiga dagar. Vid finare väder är det en av Malmös finaste och skönaste platser att vara på. Arkitekter: Thorbjörn Andersson och Pege Hillinge, FFNS Arkitekter AB, Stockholm.

Scaniaparken tar vid där Daniaparken slutar vid utsiktsplatsen, och fortsätter norrut längs havet.

 

 

Marinan