Västra Hamnen i Malmö

 

 Karta

Nyheter

Diskutera

Promenader

Choklad

Länkar

Bästa bilderna

 

 

 

Besök även:
BizzBook
eBöcker om eBusiness

 

 

Har du idéer om hur vi ska lösa bilfrågan? Kontakta lars@bizzbook.com!

Bilar i Västra Hamnen

Bilarnas vara eller icke vara inom Bo01-området är ett hett ämne. Vi har många och trånga gränder och väldigt få parkeringsplatser.

Uppdatering 2003-07-21

Sedan jag publicerade den här sidan har det hänt en del saker:

 • Den obebyggda tomt vid Intentia som man inte fick parkera på men folk gjorde det ändå har blivit parkeringsplats med avgift dygnet runt.
 • NCCs hörntomt vid Studeum och kanalen har omvandlats från en välbesökt inofficiell gratisparkering till en tom parkeringsplats med avgift dygnet runt. Bilarna som förr stod där väljer numera andra inofficiella gratisparkeringar.
 • Många har uttryckt sina åsikter om bilarna på anslagstavlan för Västra Hamnen på www.ekostaden.com .
 • Vi har även fått en del åsikter via mejl. (Se ett exempel nedan. Fortsätt skicka till lars@bizzbook.com !)
 • Styrelsen för samfälligheten Riberstad som verkar i Bo01-området ska efter sommaren ta beslut om övervakning av bilar i gränder och stråk i området.

Angående bilproblematik

Följande mejl kom till lars@bizzbook.com :

Håller med dig i alla avseenden, tycker att följande bör göras:

 1. Få politiskt ansvariga samt tjänstemän att åter läsa de visioner och mål som skapats i samband med projekteringen av området och sedan kräva ett agerande utifrån vad som lovats.
 2. Skapa en generell debatt kring bilismens/mopedismens framfart - inte bara i Västra Hamnen. Hårdare tag mot notoriska p-syndare. Blocka bilarna. Kör iväg dem till en depå, där de kan avhämtas efter att bötesbelopp erlagts. Utomlands är detta verklighet. Ägaren till bilen har det totala ansvaret - också när han/hon lånar ut densamma.
 3. Konkret. Sätt upp skyltar. Gågata. Endast behörig fordonstrafik till och från fastighet. (Därmed får vi bort mopedisterna!)
 4. Sopa rent framför egen dörr. Många av bilsyndarna bor i området. Vi som bor här får hjälpas åt med att få de boende att förstå vad ordet respekt innebär.
 5. Framhålla de positiva värden som präglar Västra Hamnen: miljö, utsmyckning, intentioner kring bilism, kretsloppstänkande etc.
 6. Sprida information om den här hemsidan, som förtjänar uppmärksamhet. Den bidrar till opinionen.

Tack!

Vänliga hälsningar

Rikard Lehmann, Sundspromenaden

Söndagen den 18 maj 2003

Är det fint väder kommer många med bil för att njuta av havet. Fina helgdagar översvämmas området av bilar. Ta till exempel söndagen den 18 maj. Jag gick en runda i området och kunde räkna in 90 bilar som stod olämpligt parkerade antingen direkt på gågata eller på en obebyggd tomt.

Jag tog en snabb runda med kameran vid fyratiden söndagen den 25 maj 2003, då vädret var fint. Du hittar bilderna nedan.

Cyklarna

Innan vi ger oss i kast med bilarna så tar vi en snabb titt på cyklarna. Cykelställen är för få. De som finns är placerade för långt ifrån där folk vill parkera.

Besökarnas bilar

Det här är en gågata. Här finns inga parkeringsplatser. Varför finns bilarna där? Dessa bilar tillhör med största sannolikhet inte boende som ska lasta av varor vid sina lägenheter.

 

Låt oss följa en polisbil när den kör genom området utan att göra något åt de många felplacerade bilarna.

På första bilden ser det prydligt och fint ut. Gågatan har inte börjat än. Problemet här är att medan alla bilar till vänster om polisbilen står parkerade på anvisade parkeringsplatser, så står alla bilar till höger om polisbilen rakt på gatan, där det inte finns några parkeringsplatser.

Polisbilen har nu kommit in på gågatan, och passerar en massa bilar, parkerade direkt på gågatan.

Längre fram möter polisbilen en annan bil som kommer körandes. På den här delen av gågatan hittar man förutom parkerade bilar även parkerade motorcyklar och limousiner.

Polisbilen har kommit ut på raksträckan på gågatan, där bilarna brukar kunna få upp hastigheten till mer än 7 km/h som är den högsta tillåtna hastigheten på gågator. Notera här hur polisen nu har hunnits upp av en bakomvarande bilist, samt att det står en bil parkerad lite längre fram.

Varför agerar inte polisen och hjälper till med att hålla gågatan fri från bilar?

Om vi återvänder till infarten till området, så hittar vi en stor tomt som ser ut som en parkeringsplats. Se hur fint bilarna står uppradade...

Det är bara det att här tycker tydligen kommunen inte att man ska få parkera. Skylten vid infarten tyder i alla fall på detta (se nedan). Bilarna står där i alla fall, eftersom de känner att de har inget annat val, det finns ju ingen ledig parkeringsplats i närheten. (Jag råkar veta att denna obebyggda tomt, som ägs av kommunen, är påtänkt som boendeparkering med månadskort. Det är fint tänkt, men att belägga tomten med parkeringsförbud innan detta införs är enligt min åsikt oförlåtligt, med tanke på antalet bilar som behöver parkeringsplats när bilarna är som flest.) Uppdatering 2003-07-21: Kommunen har omvandlat denna tomt till regelrätt parkeringsplats med avgift dygnet runt.

Invånarnas bilar

De som bor i området vill parkera nära sitt hem. Här nedan ser vi en rad med bilar parkerade på gågata.

Nedan hittar vi fler bilar tillhörande boende. Även här står bilarna direkt på gågatan. De här bilägarna har valt en plats nära den fina fontänen.

Dessa bilar har valt att köra in till sidan, så att andra bilar kan komma fram. Antalet parkerade bilar varierar med tiden. På just denna plats har jag en gång sett sju bilar parkerade.

När det gäller bilar parkerade inne i området så vet jag att samfällighetsföreningen Riberstad kommer att verka för att antalet synliga parkerade bilar i området minskar ordentligt.

Jag hoppas att kommunen hjälper till genom att hålla Sundspromenaden så fri från bilar som det bara går. Mig veterligen har kommunen följande planer för att begränsa trafiken i området:

 • Stora blomkrukor kommer att placeras ut, som gör det lite svårare att hålla hög hastighet med bilar.
 • Hamnplanen närmast Kockums Fritid kommer att delas i två delar av en rad med stolpar, som kommer att markera att hit men inte längre får du köra med din bil. Dock blir avståndet mellan stolparna inte så stort att det inte går att köra igenom med bil.

Med hopp om en så bilfri gågata som möjligt. / Lars Tufvesson