Västra Hamnen i Malmö

 

Nyheter

Karta

Diskutera

Promenader

Choklad

Länkar

Bästa bilderna

 

Längs Sundspromenaden

Den korta promenaden

Den långa promenaden

 

 

Besök även:
BizzBook
eBöcker om eBusiness

 

 

Har du synpunkter eller förbättringsförslag? Kontakta lars@bizzbook.com!

 

Hur många bilar får det plats på en gågata? Kolla här!

Den korta promenaden

Den korta promenaden utgår från hamnen. Därifrån går turen norrut via havet. Den andra delen av turen tar dig tillbaka till hamnen via det inre av Bo01-området.

Skriv ut och ta med! Missa inte:

Sundspromenaden är Västra Hamnens stolthet. Längs Sundspromenaden kan man promenera flera gånger. Därför börjar den korta promenaden med en tur längs Sundspromenaden från söder till norr.

Klicka i kartan för mer info!

Efter vattenlabyrinten och fontänen med kloten vid Scaniaplatsen i norr (se en tur längs Sundspromenaden), så vänder den korta promenaden söderut via det inre av Bo01-området.

1. Den smala gränden vid Scaniaplatsen

Efter garagenerfarten till det gemensamma underjordiska garaget för de fyra kvarteren närmast vattnet så viker vi av åt höger ner i den smala gränden vid Scaniaplatsen. Gränden kanske inte verkar så smal, eftersom ena sidan av gränden ännu inte är bebyggd.

  • Väster om gränden hittar vi tre små gula radhus på 69 kvm vardera tillhörande Kajpromenaden.

2. Fontänen med Boule-banan

Här hittar vi fontänen med Boule-banan. Vattnet från fontänerna rinner i öppna dagvattenrännor ner till kanalen, där det pumpas tillbaka till fontänen. En del vatten rinner också ner till havet via dagvattenrännor åt andra hållet.

  • Många hus i området har grästak. Gräset består ofta av underhållsfria sedum-växter. Tittar du bakåt mot den smala gränden så kan du se några grästak på de låga husen.
  • Norr om fontänen hittar vi Villa Yxhult, ett ovanligt väl värmeisolerat enfamiljshus ritat av Bengt Hidemark.
  • Öster om fontänen ligger Packwerks färgglada Amsterdam-inspirerade radhus byggda på tyskt vis. Dessa radhus var de första bostäderna inom Bo01-området som blev färdiga. Arkitekten heter Ulf Karmebäck.
  • Väster om fontänen ligger de två parhusen som tillhör Friheten.

3. Ett stort grästak

Den ambitiöse hittar ett stort grästak på radhusen med röd träfasad som tillhör Sundspromenaden genom att gå ner i gränden mot havet, och titta upp på taket där radhustaket är lågt. Under Bo01-mässan var detta tak prytt med en riktig äng med ett jordlager under. Detta blev dock för mycket för taket så efter mässan fick byggaren byta till ett mer konventionellt grästak.

4. Växter och träd

På väg till nästa fontän kan man titta in på gårdarna ner mot havet och notera hur mycket växter och träd det är. Träden var stora redan när de sattes på plats inför Bo01-mässan, för att snabbt få en trevlig grönska i området. Denna grönska står i stor kontrast mot den växtfattiga men storslagna atmosfären man möter längs Sundspromenaden. Detta var ett medvetet drag från stadsarkitekternas sida.

5. Fontänen med Rutschkanan

Nästa fontän är fontänen med rutschkanan. Det är ingen riktig rutschkana, men den påminner om en sådan, och de större barnen kan också rutscha ner för den.

  • Här kan man notera hur man kan skymta havet genom gränden ner mot havet. Gränden har avsiktligt fått en krök, dels för att skydda mot havsvindarna, men också för att få större variation i hur mycket man ser av havet när man går ner mot havet. Denna typ av krök kan vi se i ett flertal gränder ner mot havet.
  • Öster om fontänen ligger Kärnhus, ett kvarter med ett friliggande hus och fyra radhus där taket associerar till gamla fabriksbyggnader. Arkitekterna heter Nils-Olof Ljunggren och Kristofer Swahn.
  • Väster om fontänen ligger de tre gula radhusen som tillhör Sundsblick och de fem vita radhusen som tillhör Havshuset.

6. Fontänen med Klotet

Vi fortsätter fram till fontänen med klotet.

  • Öster om fontänen hittar vi det gröna trähuskvarteret Framtidsstaden, som var tänkt som hyresrätter, men som till slut blev de billigaste bostadsrätterna som visades under Bo01-mässan.

7. Den fulaste konstigheten

Mellan de vita parhusen tillhörande Kajplats 01 väster om fontänen hittar vi ett biologiskt försök: Mossa har pressats ihop mellan stora glasskivor. Meningen var att mossan skulle klara sig själv där, men det blev inte så lyckat. Enligt min mening är detta den fulaste konstigheten på Bo01-området.

Om vi går halvvägs ner i gränden mellan de vita parhusen tillhörande Kajplats 01 och de gula tegelradhusen i Vitruvius-kvarteret, så hittar vi två andra konstigheter: Den växande muren och det stora trädet.

8. Den växande muren

Först lägger man märke till den växande muren: En mur klädd på sidorna med sedum-växter, och med en liten fontän och tillhörande kanal på toppen av muren.

9. Det stora trädet

Är man riktigt uppmärksam (eller om man har läst den här guiden) så ser man det stora trädet på innergården bakom den vita muren som inte är så högt som det borde vara. Anledningen är att trädet planterades en våning ner (i det underjordiska garaget) och tittar upp genom en öppning i garagetaket. Runt trädet har giftiga växter planterats, som man kan titta på från garaget, men inte komma åt.

10. Fontänen med Dammen

Vi går upp till fontänen med klotet igen, och fortsätter turen i gränden mellan de gula tegelradhusen tillhörande Vitruvius och det gröna trähuset Framtidsstaden. Här hittar vi fontänen med dammen. Gå fram till det stora stenblocket där vattnet kommer ifrån, och studera hur vattnet rinner ovanpå granitblocket i en uthuggen ränna.

  • Öster om fontänen hittar vi Townhouse, fyra radhus ritade av Catherina Fored. Denna radhustyp är från början avsedd att fylla igen trånga obebyggda tomter i innerstäder och inte ligga friliggande som här.

11. Den smala gränden vid hamnen

Slutligen tar vi oss ner till hamnen genom den smala gränden vid hamnen mellan det röda tegelhuset Tegelborgen och det gulgrågröna tegelhuset Brf Marinan. Stadsarkitekterna fick kämpa länge för att få bygga så här smala gränder, eftersom det går emot normalt stadsplaneringstänkande.

12. Trätrappan vid hamninloppet

Efter promenaden rekommenderas en kaffe eller glasspaus i trätrappan vid hamninloppet. Är det sent på dagen så sitt på trädäcket längs Sundspromenaden i stället.Det finns kaffe i Espresso House. Food Affair erbjuder både kaffe och glass.

Har du lust att promenera mera, så finns även den långa promenaden, om du ännu inte har provat den. Annars får jag tacka för visat intresse. Har du tips och idéer om hur denna guide kan förbättras, så hör gärna av dig till lars@bizzbook.com . / Lars Tufvesson

 

Copyright © 2003 Lars Tufvesson, All rights reserved.

 

Den smala gränden vid Scaniaplatsen Fontänen med Boule-banan Ett stort grästak Växter och träd Fontänen med rutschkanan Fontänen med klotet Den fulaste konstigheten Den växande muren Det stora trädet Fontänen med dammen Den smala gränden vid hamnen Trätrappan vid hamninloppet Fontänen med Boule-banan Fontänen med rutschkanan Fontänen med klotet Fontänen med dammen