Västra Hamnen i Malmö

 

Nyheter

Karta

Diskutera

Promenader

Choklad

Länkar

Bilder

 

Bilderna på denna sida har avsiktligt vänsterjusterats så att hela bilden syns om du skriver ut sidan på ett papper i A4-format.

Turning Torso - utsikten

Turning Torso är snart färdigbyggd. Hur ser det ut där uppe på toppen? Häng med så får du se!

För alla fotografier på denna sida gäller:
Foto: Thomas Mattson, 12 juni 2005.

 

 

 

Utsikten från Turning Torso åt nord-ost

 

Vi står på översta våningen i Turning Torso, våning 54, och tittar åt nordost.

Bortom hamninloppet:

 • Vi ser norra hamnen, där ett havsområde har vallats in, och nu kommer att fyllas med fyllnadsmassor från bygget av Citytunneln.
 • Vi ser Svanen, den stora pontonkranen som hjälpte till vid bygget av Öresundsbron. Svanen håller på att byggas om för nya uppdrag någon annanstans i världen.
 • Vi ser en blänkande jätteparkeringsplats för nyimporterade bilar.

Hitom hamninloppet:

 • Den lilla soliga och bruna biten land (närmast båten som får bogserbåtsassistans in i hamnen) är bygget av den nya kajen i Västra Hamnen där America's Cup-båtarna ska lägga till.
 • Närmare oss syns stora tomma fält, som tidigare har använts som parkeringsplatser för nybyggda bilar. Parkeringsplatserna användes den korta period i Västra Hamnens historia när det byggdes SAAB-bilar här. Så småningom kommer det att byggas bostäder och lokaler här, fast det ligger många år framåt i tiden.
 • Till höger i bild så ser vi en bit av Dockan, med:
  • Bostäder som håller på att byggas.
  • Båghallarna

 

 

 

Utsikten från toppen av Turning Torso åt öster

 

Vrider vi blicken mer österut, så ser det ut så här:

 • Vi ser mer av Dockan, med Ubåtshallen, Sigmahuset och Tyrénshuset.
 • Kockums blåa och inåtvälvda huvudkontor Gängtappen.
 • Bakom Kockums kan vi skymta Teliahuset med delvis vita fasader.
 • Till höger om Kockums huvudkontor syns Kockums gamla industrilokaler.
 • NCCs nya kontorshus Koggen, som här ser ut att vara svart och vitt.
 • En av de två stora tomma parkeringsplatserna från föregående bild. Här ser vi också det sydvästra hörnet av den randiga parkeringen, där byggnadsarbetare som jobbar med Turning Torso har sina husvagnar.
 • Det sandfläckiga området till höger om jätteparkeringen är bygget av Stapelbäddsparken, den nya skejtparken i betong som ska stå klar i höst.
 • Det vita mönstret i nederkanten av bilden på parkeringen närmast Malmömässan är rester från bomässan Bo01, som hölls 2001. Då målades stora asfaltytor zebrarandiga.

  

 

 

Utsikten från toppen av Turning Torso åt ost-nordost

 

Här tittar vi åt ost-nordost.

 • Vi ser mer av Malmömässans tak i bildens nederkant.
 • Vi ser mer av Kockums gamla industrilokaler, där det idag bland annat tillverkas vindkraftstorn och järnvägsvagnar.
 • Borta vid inre hamnen syns lärarhögskolans nya gröna byggnad Orkanen, med ljust tak.
 • I bildens övre högra hörn syns stora delar av Malmö centrum.

 

 

 

Slottet Malmöhus sedd från Turning Torso

 

I riktning syd-sydost hittar vi slottet Malmöhus. I bildens nedre del ligger vita vindkraftstorn.

 

 

 

 Utsikten från Turning Torso åt syd-sydost

 

Om vi lyfter blicken och fortfarande tittar åt syd-sydost, så ser det ut så här.

 • "Skogsområdet" närmast oss är Kungsparken (till höger om kanalen) och Slottsparken.
 • "Skogsområdet" bakom bandet med fastigheter är Pildammsparken.
 • Till vänster i bild syns Sheraton-hotellet vid Triangeln.
 • Den 130 meter höga skorstenen som skymtas ganska långt bort tillhör Heleneholmsverket.

 

 

  Utsikten söderut från Turning Torso

 

Vänder vi blicken söderut, så ser Turning Torso-utsikten från våning 54 ut så här.

 • Den stora gräsmattan är starten på Ribersborgsstranden. Största delen av gräsmattan som vi ser i denna bild används som hundrastplats.
 • I bildens nedre vänstra hörn syns det röda Intentiahuset.
 • De låga byggnaderna närmast kanalen är Kockum Fritid.
 • I bildens nedre vänstra hörn har vi södra delen av södra Bo01-området, med bland annat en småbåtshamn.

 

Rodergatan sedd från Turning Torsos topp 

Vi tittar fortfarande söderut från Turning Torsos topp, men denna gången vänder vi blicken mer neråt, och hittar Rodergatan och Ankarparken i Bo01-området.

 

 

 

Södra delen av södra Bo01-området

 

Södra delen av södra Bo01-området sedd från toppen av Turning Torso.

 

 

 

Norra delen av södra Bo01-området

 

Norra delen av södra Bo01-området sedd från toppen av Turning Torso.

 

 

 

Ribersborg och Limhamn sedd från toppen av Turning Torso

 

Lyfter vi blicken och tittar åt sydväst så ser vi:

 • Ribersborgsstranden med kallbadhuset
 • Potatisåkern och det gröna Limhamnfältet
 • Limhamn
 • Öresundsbrons svenska brofäste

 

 

 

Scaniaplatsen fotograferad från toppen av Turning Torso

 

Vänder vi blicken åt väst-sydväst och tittar ner, så ser vi Scaniaplatsen vid Bo01.

 

 

 

 Daniaparken i Västra Hamnen sedd från toppen av Turning Torso

 

Tittar vi åt nordväst, så ser vi hur Scaniaplatsen övergår i Daniaparken med de tre spejarna ut i vattnet. Daniaparken avslutas med utsiktsnoden. Öster om Daniaparken hittar vi det blivande norra Bo01-området och European Village.

 

 

 

European Village sedd från toppen av Turning Torso

 

Riktar vi blicken mot nod-nordväst, så ser vi början på Scaniaparken, European Village på båda sidor om Lilla Kokumskanalen. I högra bildkanten skymtas bygget av den nya badplatsen och den nya parkeringsplatsen.

 

 Turning Torso-utsikt åt nord-nordost

Utsikten åt nord-nordost från Turning Torsos topp avslöjar att det finns en del mark kvar i Västra Hamnen som ännu inte är bebyggd.